Kiralama Sözleşmesi

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI: hillrentacar.com – Hill Rent A Car ( Peren Otomotiv Turizm A.Ş. )


ADRES: 
  Lens İstanbul - Yenişehir Mahallesi     Millet      Caddesi No : 34 / D No: 204 İstanbul    

TELEFON: +90 (850) 244 82 41

E-POSTA: info@hillrentacar.com


ALICI: Müşterilerin hillrentacar.com sitesinden hizmet talep ederken kullandıkları adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU


Alıcının Satıcıya ait hillrentacar.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. hillrentacar.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan Kiralama Koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

SÖZLEŞME TARİHİ
Müşterilerin hillrentacar.com sitesinden talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.

MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Satıcının sunduğu hizmet, müşterinin belirlediği transfer yerine göre yine müşterinin hizmet talep ederken belirlediği şekilde sağlanır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Ek teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde hizmet talep edenlerin ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Ön ödeme yapılmışsa “Kiralama Koşulları”nda belirlenen ücret iadesi kuralları geçerlidir.  Hizmet kullanımına başlanmışsa cayma hakkı kullanılamaz. Hizmet kullanım süresi dolamdan önceki sonlandırma taleplerinde “Kiralama Koşulları”nda belirtilen kurallar geçerlidir.

SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli hillrentacar.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI
hillrentacar.com internet sitesindeki bütün fiyatlar, internet sitemizde veya teyit amaçlı e-postada aksi belirtilmediği sürece, KDV ve diğer bütün vergileri (söz konusu vergilerde yapılacak değişikliklere tabi olmak suretiyle) içerir halde görüntülenmektedir. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Web sitemizde bazı araçlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir. Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.

GENEL HÜKÜMLER


Hizmet sağlayıcı, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek araçta yaşanacak mekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı, terör olayları, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizi gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmaya çalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan hizmetin ücret iadesi tarafımızca kesintisiz olarak tüketiciye iade edilecektir.

YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme gerektiği taktir de 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleri uygulanır. Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda İstanbul mahkemesi ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim. Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde dahi geçerlidir. Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Kiralama Koşulları” sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formunda yer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.


Whatsapp Telefon